0%

Meet up


2018

Meet upy sú networkingové stretnutia mládežníckych vedúcich a mladých lídrov, ktorí si vzájomne vymieňajú svoje skúsenosti, príležitosti a vytvárajú synergie vo svojich projektoch. Realizujú sa vo viacerých regiónoch a pozývame na nich aj mladých ľudí, ktorí ešte nie sú aktívni, no chceli by sa zapojiť do nejakých projektov a aktivít.

Prečo vznikol?

Prvý Meet up sme sa rozhodli zorganizovať v roku 2018, pretože sme vnímali silnú potrebu spájať mladých ľudí, ktorí už niečo robia a mohli by sa vzájomne obohatiť. Častokrát sa stretávajú s rovnakými problémami či výzvami a preto sa na spoločných fórach môžu poradiť a vymeniť si skúsenosti. Okrem toho je jedným z dôvodov aj naše úsilie budovať v regiónoch komunity, ktoré si budú vzájomne pomáhať a vytvárať tak funkčné ekosystémy.

Ako prebieha?

Na Meet upy je potrebné sa vopred registrovať. Program každého stretnutia je rozdelený na 3 časti. V tej prvej sa účastníci medzi sebou vzájomne zoznámia a diskutujú na vopred vybrané témy formou „Café Europa“ stolov. V druhej časti spoločne navštívime nejaký inšpiratívny priestor pre mladých v danom regióne (coworking, poradenské centrum, …), v ktorom im predstavíme možnosti využívania tohto priestoru. Záver stretnutia patrí spoločnej neformálnej večeri.  

Čo ponúka?

Možnosť spoznať nových ľudí, získať informácie o príležitostiach, priestoroch, podujatiach, projektoch, grantových výzvach či dotáciách. Príležitosť oddýchnuť si a inšpirovať sa. Ale taktiež aj možnosť vyskúšať si zorganizovať podujatie tohto druhu a získať nové skúsenosti.

Aké výsledky sme dosiahli?

Na základe našich stretnutí vznikli viaceré spoločné iniciatívy mladých ľudí, niektorí si našli brigádu alebo prácu, iní sa dostali na medzinárodné projekty do zahraničia. Traja ľudia predišli vďaka Meet upom vyhoreniu :o)).

2018

Rok vzniku

4

Počet Meet upov

70

Počet účastníkov