0%

Adresa

OZ TEAM
Dolná 184/51
974 01 Banská Bystrica
 
IČO: 50377868
DIČ: 2121362947
 
Nie sme platcami DPH
 
Faktúry zasielajte na e-mail: faktury@ozteam.sk
 
Právna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
Registrácia: 13.05.2016
Registračné číslo:  VVS/1-900/90-46795
Registrový úrad: MV SR
 
Číslo účtu: SK68 1100 0000 0029 4413 7169, Tatra banka, a.s. 

Kontakt

+421 911 014 004

Sťažnosti

V prípade sťažností alebo nahlasovanie konfliktných situácii môžu dotknuté osoby posielať tieto informácie na e-mail: staznosti@ozteam.sk

Pošli nám správu