0%

O NÁS

V občianskom združení OZ TEAM sa od roku 2015 venujeme neformálnemu vzdelávaniu, podporujeme dobrovoľníctvo a rozvíjame prácu s mládežou. Vytvárame pre mladých ľudí príležitosti, pretože sme ich sami dostali.

HODNOTY

hodnoty

Dôvera, rešpekt, radosť. To vystihuje náš tím, naše vzťahy aj atmosféru v ktorej pracujeme. Dôverujeme si navzájom a dôverujeme aj mladým ľuďom, s ktorými pracujeme. Vieme, že sa môžeme o seba vzájomne oprieť. Vnímame jedinečnosť každého človeka. Rešpektujeme jeho ľudskú dôstojnosť, identitu, jeho talenty a dary, ktoré mu pomáhame objavovať a rozvíjať. Baví nás práca, ktorú robíme, lebo v nej vidíme zmysel. Tešíme sa z úspechov toho druhého a podporujeme sa.

Cieľová skupina

SYT_14

V prvom rade naše vzdelávacie aktivity realizujeme pre mladých ľudí. Najlepšie rozumieme žiakom stredných škôl. Následne sa zameriavame na prácu s dobrovoľníkmi, ktorí nám pomáhajú v našej činnosti. V neposlednom rade pracujeme aj s cieľovou skupinou pedagógov, ktorých podporujeme v tom, aby učili neformálne, inovatívne a moderne.  

Podpora

podpora2

Na to, aby sme dokázali našu službu robiť dlhodobo, potrebujeme aj vašu pomoc. Do nášho občianskeho združenia OZ TEAM sme investovali množstvo času a úsilia, pretože veríme jeho vízii. Na to, aby sa stala skutočnosťou však potrebujeme vašu finančnú podporu. Ak chcete pomôcť mladým ľuďom, učiteľom a podporiť zmenu vzdelávania na Slovensku, môžete tak urobiť ľubovoľnou čiastkou na číslo účtu SK68 1100 0000 0029 4413 7169. Ďakujeme Vám.

vízia

SYT_13

Našou víziou sú mladí ľudia, ktorí objavia svoje poslanie, začnú rozvíjať svoj potenciál a stanú sa iniciátormi zmien v našej spoločnosti – od neziskového sektora, cez súkromný až po štátny sektor. Preto, aby sa táto vízia stala skutočnosťou, usilujeme sa meniť vzdelávanie na školách a pomáhať učiteľom, ktorí sú učiť inak.

Kvalita práce

kvalitapráce

Nerobíme projekty pre projekty, ani jednorazové aktivity. Vytvárame dlhodobé a udržateľné projekty, ktoré reflektujú na aktuálne potreby mladých. Stierame rozdiely a bariéry medzi žiakmi a učiteľmi. Vnášame prvky neformálneho vzdelávania priamo do školského prostredia. Snažíme sa robiť to kvalitne a najlepšie ako vieme. Sieťujeme všetkých aktérov vzdelávania na regionálnej úrovni a vytvárame tak funkčný ekosystém, v ktorom medzi sebou spolupracujú firmy, neziskovky, samosprávy a školy.

Predseda OZ TEAM

Jaroslav Dodok

Deväť rokov pracujem v oblasti marketingu, médií a vzdelávania. Môj príbeh sa začal písať, keď som sa ako 13-násť ročný chytil príležitosti a stal som sa redaktorom. Neskôr som absolvoval KomPrax, na ktorom vo mne vznikla túžba venovať sa práci s mládežou. Založil som, preto Radu študentov, Hug Day a portál Student24.sk. Neskôr som pracoval ako marketingový riaditeľ. Dnes pôsobím v reklamnej agentúre Mavio Media. Cez víkendy školím a blogujem. Vediem OZ TEAM aj rozvojový program Show your talent.

Podpredseda OZ TEAM

Daniel Csúr
Ako coach, tréner, konzultant a spoluzakladateľ 4 organizácií 8 rokov pracujem v oblasti budovania stratégií a osobnostného rozvoja. Od roku 2012 ako prezident Veľvyslanectva mládeže SR som participoval na 30 konferenciách a spoluorganizoval 20 tréningov pre vyše 200 ľudí. Študoval som v Oxforde, Kodani, Almaty a na Maastrichtskom Inštitúte OSN. Dnes budujem víziu šťastnejšej a lepšie pracujúcej spoločnosti, venujem sa aplikovanému výskumu a rád cestujem.

Podpredseda OZ TEAM

Jaroslav Červinka

Dobrovoľníckej činnosti sa venujem od kedy som bol študent. Postupne som sa začal profilovať ako školiteľ neformálneho vzdelávania a neskôr ako podnikateľ v oblasti IT v spoločnosti JC Media a v oblasti vzdelávania v projekte CNCkurzy.sk. Popri práci kombinujem svoje pôsobenie aj ako mentor študentskej spoločnosti na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom. Myslím si, že v dnešnej dobe treba spolu najmä otvorene komunikovať a spoločne spolupracovať, a preto aj ja som OZTEAM.

Spoznajte celý náš tím