0%

Náš tím

Projektový tím

Marek Mrva

Projektový manažér

Marek je absolventom fakulty managementu na Univerzite Komenského v Bratislave. Svoj pracovný život nasmeroval na problematiku európskych, štrukturálnych a investičných fondov. Voľný čas trávi najradšej s rodinou, behaním a cvičením v prírode.

Branislav Kolenka

Finančný manažér

Mám dlhoročné skúsenosti z oblasti eurofondov a riadenia projektov. Profesionálne sa venujem finančným trhom.

Daniela Hívešová

Manažér monitorovania

Som absolventkou Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. Pôsobila som v Centre podpory regionálneho rozvoja v okrese Veľký Krtíš a aktuálne som zodpovedná za monitorovanie projektu.

Eva Didiášová

Administratívny pracovník

Podieľala sa na vzdelávacích národných projektoch MRK2 a ŠOV v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov ako administratívna pracovníčka. Rada spoznáva prírodne krásy prostredníctvom turistiky a jej 13 ročným synom vybraných cyklotrás na Slovensku i v zahraničí.

Lucia Marková

Expert

Organizačne a komunikačne zastrešuje jednotlivé aktivity projektu. V minulosti sa venovala dobrovoľníckej práci s mládežou, koordinácii dobrovoľníkov a projektov.

REALIZAČNÝ TÍM

Romana Trnková

Lektor, garant škôl

Stála pri vzniku rozvojového programu Show your talent. Pracuje ako riaditeľka Strednej priemyselnej školy Dopravnej vo Zvolene, pôsobí tiež ako externá lektorka vo funkčnom vzdelávaní v RP MPC v B. Bystrici.

Jarmila Lipková

Garant vzdelávania

Pracuje ako riaditeľka
CVČ – JUNIOR v Banskej Bystrici, je certifikovanou lektorkou neformálneho vzdelávania, je taktiež hodnotiteľkou projektov IUVENTA.

Andrea Lašková

Lektor, Koordinátor učiteľov a garant vzdelávania

Pracuje ako učiteľka na SPŠ dopravnej vo Zvolene. Spolu so svojimi žiakmi sa veľmi rada venuje dobrovoľníctvu. V prvom ročníku sa zapojila do Show your talent ako účastníčka.

Dávid Maslen

Lektor, marketingový manažér

Študent, dobrovoľník a dobrodruh. Popri štúdiu na vysokej škole pracuje pre firmu, ktorá sa venuje marketingu a kreatíve.  Rád sa venuje rodine a priateľom.

Denis Poledník

Office manažér

Denis je šikovný v mnohých oblastiach, momentálne odvádza skvelú prácu v sektore administratíva, vo voľnom čase sa venuje web dizajnu.

Viktor Verba

Fundraiser

PREDSEDNÍCTVO OZ TEAM

Jaroslav Dodok

Predseda OZ TEAM, Expert

Deväť rokov pracujem v oblasti marketingu, médií a vzdelávania. Môj príbeh sa začal písať, keď som sa ako 13-násť ročný chytil príležitosti a stal som sa redaktorom. Neskôr som absolvoval KomPrax, na ktorom vo mne vznikla túžba venovať sa práci s mládežou. Založil som, preto Radu študentov, Hug Day a portál Student24.sk. Neskôr som pracoval ako marketingový riaditeľ. Dnes pôsobím v reklamnej agentúre Mavio Media. Cez víkendy školím a blogujem. Vediem OZ TEAM aj rozvojový program Show your talent.  

Daniel Csúr

Podpredseda OZ TEAM, Konzultant

Ako coach, tréner, konzultant a spoluzakladateľ 4 organizácií 8 rokov pracujem v oblasti budovania stratégií a osobnostného rozvoja. Od roku 2012 ako prezident Veľvyslanectva mládeže SR som participoval na 30 konferenciách a spoluorganizoval 20 tréningov pre vyše 200 ľudí. Študoval som v Oxforde, Kodani, Almaty a na Maastrichtskom Inštitúte OSN. Dnes budujem víziu šťastnejšej a lepšie pracujúcej spoločnosti, venujem sa aplikovanému výskumu a rád cestujem.

Jaroslav Červinka

Podpredseda OZ TEAM, Konzultant


Dobrovoľníckej činnosti sa venujem od kedy som bol študent. Postupne som sa začal profilovať ako školiteľ neformálneho vzdelávania a neskôr ako podnikateľ v oblasti IT v spoločnosti JC Media a v oblasti vzdelávania v projekte CNCkurzy.sk. Popri práci kombinujem svoje pôsobenie aj ako mentor študentskej spoločnosti na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom. Myslím si, že v dnešnej dobe treba spolu najmä otvorene komunikovať a spoločne spolupracovať, a preto aj ja som OZTEAM.

Alena Trnková

Podpredsedníčka OZ TEAM

Ali je študentkou medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Momentálne koordinuje celý proces mentoringu v našom rozvojovom programe. 

Chceš sa stať súčasťou nášho tímu?
Pridaj sa k nám!