0%

E-learning Show your talent


2020

Predstavte si jednoduchý a interaktívny e-learning, s ktorým môžete pracovať na svojom osobnom rozvoji kedykoľvek a kdekoľvek. Presne to ponúka náš nový online vzdelávací systém, ktorý sme vytvorili pre stredoškolákov. Obsahuje kurz osobného rozvoja, inšpiratívne príbehy našich mentorov a praktické videá na rozvoj konkrétnej zručnosti. A ako bonus certifikát o úspešnom absolvovaní.

Prečo vznikol?

Pretože počas 1. a 2. vlny epidémie koronavírusu boli viaceré stredné školy zavreté. Neformálne aktivity v školách nebolo možné realizovať a na osobnostný rozvoj žiakov nebol priestor. Učiteľom aj dnes chýbajú pútavé vzdelávacie materiály a žiaci sú zo Zoomu už unavený či frustrovaní. Preto sme pre školy vytvoril online nástroj, ktorý môžu využiť na svojich hodinách ako prvok neformálneho vzdelávania alebo podnietiť študentov k ich osobnému rozvoju vo voľnom čase.  

Ako prebieha?

Keď škola prejaví o e-learning záujem, pre jej žiakov vytvoríme online prístupy. Následne si učitelia môžu s triedou prechádzať jednotlivé videá počas vyučovacích hodín a následne o nich diskutovať. Alebo si kurzy môžu študenti robiť v rámci mimoškolskej činnosti. Na konci každého vzdelávacieho modulu čaká na žiakov malý test, po absolvovaní všetkých modulov záverečný test. Po jeho zvládnutí získa študent online certifikát o úspešnom absolvovaní celého kurzu.

Čo ponúka?

V e-learningu sme pre záujemcov pripravili 3 interaktívne kurzy. Prvý s názvom Ako na osobný rozvoj obsahuje 10 krátkych videí z cyklu 7 návykov vysoko efektívnych ľudí. Študenti sa dozvedia o tom ako  nájsť svoju víziu, ako zvládnuť timemanagement, ako komunikovať a pracovať v tíme. V druhom kurze nájdu 6 inšpiratívnych Success story videí, ktoré im ukážu príbehy úspešných mladých ľudí, ktorí už v mladom veku niečo dokázali. Posledný kurz obsahuje praktické Skill set videá zamerané na to ako zorganizovať na škole svoje podujatie, ako si vybrať vysokú školu alebo nájsť sebavedomie.

V čom je špeciálny?

E-learnig sa dá spustiť z akékoľvek zariadenia: z tabletu, notebooku či mobilu. Nie je k tomu potrebná žiadna inštalácia ani zaškolenie k jeho používaniu. Okrem iného obsahuje aj sprievodné materiály, ako prezentácie, handouty či pracovné listy. Rozvíja presne tie zručnosti, ktoré od absolventov stredných škôl očakávajú zamestnávatelia. 1x ročne vyvrcholí e-learning slávnostným galavečerom na ktorom oceníme školy, ktoré do nášho online vzdelávania zapojili najviac svojich žiakov.

Viac info: elearning.showyourtalent.sk
2020

Rok vzniku

3

Počet kurzov

22

Počet videí

25

Počet študentov