0%
Posted inZvyšujeme školskú úspešnosť

Zažili ste už niekedy online koučing alebo tímovú prácu cez Zoom?

Plno zábavy, vzdelávania a nových informácií. Aj takto vyzeralo naše prvé víkendové školenie. Naši noví dobrovoľníci zažili množstvo zábavy, vyskúšali si množstvo aktivít a tímovú prácu. Dokonca nás čakal aj hosť, avšak viac vám prezradíme v blogu.

Piatočný Zoom

Prvý deň našich účastníkov čakalo množstvo prekvapení. Na úvod školenia sme sa predstavili, aby sme sa spoznali a následne sme si spísali pravidlá, ktoré budeme dodržiavať počas celej realizácie programu. Ďalej sme sa zamerali na naše očakávania, čo by sme sa chceli naučiť alebo naopak, čomu by sme chceli predísť. Následne nám organizátori predstavili celý projekt. Objavili sme nové formy vzdelávania a spravili sme prvý krok k tímovej spolupráci. Na záver sme si dali krátku reflexiu a zhodnotili prvý deň školenia.

Celú sobotu online?

Začali sme už o 08:30 ráno, čo je pomerne skoro na to, že bola sobota. Ale účastníci sa po piatku tešili na nový deň školenia. Hneď na úvod sme absolvovali „energizér“ na prebratie. Po „energizéry“ sme prešli na základné rozdiely medzi skupinou ľudí a tímom. Vyskúšali sme si aj tímovú dynamiku a oboznámili sme sa s rolami v tíme. Ďalej sme  sa zamerali na komunikáciu a naučili sa o nej základné pojmy. Tesne pred koncom sme dostali úlohu „Mission imposibble“, kde sme mali splniť dané úlohy v obmedzenom čase. Napríklad: vypiť 3 litre vody, vytvoriť fotku s členom rodiny a podobne.

Poobede ku nám zavítal hosť Dávid Králik, s ktorým sme zažili množstvo zábavy a aktivít,  naučili sme sa  základné informácie o facilitácií a koučingu. Dávid sa nám venoval celé tri hodiny, za čo mu krásne ďakujeme a sme radi za nové poznatky.

Nedeľná pohodička

Posledný deň, posledné zážitky, posledné aktivity. V nedeľu sme preberali veľmi zaujímavú tému: leadership. Dozvedeli sme sa 5 základných úrovní leadershipu a ich rozdiely medzi sebou. Absolvovali sme aj aktivitu,  aký by  mal byť líder, kto je líder, aké vlastnosti by mal mať. Postupne sme potom prešli na osobný rozvoj a jeho aktivity. Na koniec sme si dali posledný „energizér“, celkové hodnotenie tohto školenia a rozlúčku.


Autor blogu: Lukáš Slatinský


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.