0%
Posted inUncategorized

Školenie plné zábavy a nových vedomostí

Prvá víkendovka plná nových talentov je za nami. Poďme sa spolu pozrieť na to, čo študentom tento víkend priniesol a ako sa počas školenia cítili. Kvôli pandémii, ktorá je vo svete, sme sa so žiakmi spojili prostredníctvom online školenia cez platformu Zoom.

Víkendové školenie sa začalo v piatok poobede, kedy sa žiaci spoznávali bližšie. K adaptácii im pomáhali aktivity sprevádzané lektormi. K načerpaniu pozitívnej energie medzi aktivitami a teoretickými časťami im prispievali energizéry, ktoré sa nezaobišli bez aktívneho pohybu.

Študentov čakala aktivita zameraná na poznanie samých seba. Na ceste k poznaniu svojich silných a slabých stránok im otvoril oči „strom života”, ktorý bol plný dovtedy neodhalených vecí. Žiaci kreslili svoj strom života na papier, za asistencie lektora zisťovali svoje priority, ciele a sny. Postupne spoznávali, kým naozaj sú alebo kým sa chcú stať v budúcnosti.

Veľmi obľúbenou a príjemnou aktivitou boli večerné rozhovory, počas ktorých žiaci mohli medzi sebou, v  menších či väčších skupinkách viesť diskusie v intímnej atmosfére pri svetle sviečok. Na začiatku im boli položené rôzne otázky, aby sa rozbehli témy rozhovorov. Žiaci sa tak rozrozprávali, že im bolo ľúto rozhovory a príjemný večer ukončiť.

Nemôžeme zabudnúť na vedomosti, ktoré účastníci nazbierali počas celého školenia. Naučili sa nové poznatky týkajúce sa komunikácie, napríklad ako správne komunikovať s rôznymi skupinami ľudí, získali nové informácie o vzdelávaní. Podrobne si s lektorkou prebrali rôzne typy učenia, snažili sa nájsť ten, ktorý im vyhovuje, a podelili sa oň s ostatnými žiakmi. Každá aktivita mala nejaký zámer, ktorý sa snažili dosiahnuť. Pracovali a súťažili ako jednotlivci, každý sám za seba, ale aj ako tím, v ktorom sa členovia navzájom podporujú a efektívne sa snažia dosiahnuť cieľ. Zámerom víkendového školenia bolo zlepšiť úspešnosť žiakov v osobnom raste. Pomôcť im ujasniť si svoje priority, stanoviť si ciele a pracovať na svojich snoch, ktoré sa môžu stať skutočnosťou. Dôležitým bodom bola spolupráca, s ktorou nemali problém. O zábavu bolo postarané každý deň. Atmosféra počas celej víkendovky bola uvoľnená, bez stresu a v dobrej nálade.

Každú aktivitu, ako napríklad Mission impossible, si užili so smiechom a radosťou v očiach. Študenti boli rozdelení do troch tímov. Na splnenie 20 úloh mali 40 minút, čo nebolo jednoduché. mali za úlohu napríklad uvariť puding alebo sa odfotiť s vybranými potravinami. Vždy si vedeli poradiť a pri zadaniach zapájali aj svoju kreativitu. Občas prekvapili aj samých seba. Posledný deň víkendového školenia sa s lektorkou rozprávali o prokrastinácii – ako jej predísť, ako si čo najlepšie zorganizovať čas takým spôsobom, aby boli čo najviac produktívni. Poslednou aktivitou pred ukončením víkendovky bola spätná väzba, ktorou žiaci mohli vyjadriť svoje pocity z absolvovaného školenia pomocou kariet, na ktorých boli zobrazené rôzne obrázky.

Ďakujeme pani učiteľkám, ktoré s nami boli celý víkend a zapájali sa do všetkých aktivít. Vďaka patrí aj lektorom, ktorí sa celé dni venovali žiakom, a samozrejme aj ľuďom zabezpečujúcim technickú podporu a funkčné online spojenie medzi nami všetkými. Počas tohto víkendového stretnutia sa vytvorili a upevnili vzťahy medzi učiteľmi, lektormi a žiakmi.

Autorka blogu: Sofia Sliacka

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk

www.minedu.gov.sk