0%
Posted inUncategorized

Projekt Murgaška InfoPoint

My, štyria žiaci 1.D – Adam Kováč, Martin Doležal, Samuel Drienovský a Matúš Tuhársky – sme sa zapojili do programu Zvyšujeme školskú úspešnosť. Program je zameraný na zlepšovanie mäkkých zručností a osobnostný rast študentov stredných škôl.  Do projektu sme sa prihlásili 11.03.2021 a boli sme zvedaví na to, čo nás to vlastne čaká. 

Na konci apríla nás čakala prvá časť projektu „víkendovka“. Táto časť trvala 3 dni a bola plná prednášok o prezentovaní projektov, kreatívnych aktivít na stanovenie si osobných cieľov a na spoznanie sa so všetkými účastníkmi projektu. Bohužiaľ, víkendovka musela prebehnúť kvôli Covidu-19 online. Bolo pre nás únavné sedieť celý víkend pri počítačoch, ale rozhodne to bolo zaujímavé a záživné .

Na konci apríla OZ TEAM organizoval workshop, na ktorom sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o realizácii projektov, pravidlách tvorenia projektov a ich marketingu. Pred workshopom sme sa ešte nestihli rozhodnúť, akú tému si zvolíme, no nakoniec sa nám podarilo vytvoriť návrh nášho jedinečného projektu. Ten sme nakoniec aj úspešne zrealizovali. Na začiatku sa nám to zdalo ako šialený a nesplniteľný cieľ, predsa len, bolo to pre nás niečo nové a naprogramovanie aplikácie nie je práve najľahšou úlohou, ale boli sme odhodlaní dotiahnuť projekt až dokonca. 

Rozhodli sme sa vytvoriť školskú aplikáciu, na ktorej by si najmä noví študenti, ale aj hocijakí návštevníci školy mohli pozrieť mapu školy, svoj rozvrh, Edupage a stránku jedálne školy. Na tej si ľudia môžu pozrieť jedálny lístok, ale aj objednať alebo zrušiť obed, ak tak nestihli urobiť doma. Všetky tieto problémy spája jeden najväčší – žiak, ktorý nemá mobilné dáta, nemá možnosť byť aktuálne informovaný o veciach, ktoré sú popísané vyššie. Áno, Wi-Fi v škole je a je dokonca prístupná aj pre žiakov, ale jej intenzita je slabá a je na nej problém načítať všetky potrebné dáta.

A tak sme 8. mája 2021 zahájili náš projekt. Rozdelili sme si úlohy a pustili sme sa do práce. Najdôležitejšiu funkciu zohrával Adam Kováč, ktorý celú aplikáciu naprogramoval sám, keďže je jediný, kto vie programovať jednoduché mobilné aplikácie.

Naše poznatky z programovania mobilných aplikácií boli minimálne, takže sa náš programátor Adam musel naučiť používať všetky potrebné funkcie „za chodu“. Niekedy to bolo dosť náročné, lebo sme nevedeli nájsť žiadny návod na vytvorenie potrebnej funkcie. Nakoniec sa však podarilo všetko naprogramovať. 

Dva týždne pred oficiálnym spustením aplikácie sme prešli do ďalších fáz nášho projektu. Začali sme sa spoločne stretávať na online platforme Discord a vyberať tablet, na ktorom by bola aplikácia nainštalovaná, a držiak naň. V tom istom týždni sme začali chodiť znova do školy prezenčne. To nám mierne prekazilo plány a objednať potrebné materiály sa nám podarilo až týždeň pred oficiálnym ceremoniálom. Akoby toho už nebolo dosť, držiak, ktorý sme vybrali, nemali ani na jednom sklade, z ktorých sme ho mohli objednať. Našťastie sa nám ešte podarilo nájsť veľmi podobný model, a tak sme boli spokojní, že už je všetko vybavené. 

V pondelok 14.6.2021 sa nám podarilo usporiadať oficiálny ceremoniál, na ktorom sme spustili fungovanie nášho projektu. V piatok pred ceremoniálom sme všetkým žiakom a zamestnancom školy cez Edupage oznámili, že sa bude konať spomínaný ceremoniál. Na naše prekvapenie prišlo asi len 15 ľudí.

Boli sme z toho trošku sklamaní, ale nakoniec sme si uvedomili, že za ten mesiac, ktorý sme mali na realizáciu nášho projektu, sme nemali šancu stihnúť robiť aj marketing a nestihli sme všetkých poriadne informovať o našom projekte. Nakoniec však všetko dobre dopadlo.

 Žiaci našej školy postupne začali využívať výhody nášho projektu. Robili sme aj menší prieskum a väčšina opýtaných privítala takéto riešenie, keďže naša škola je najlepšia technická škola na Slovensku. Dúfame, že našu aplikáciu čaká svetlá budúcnosť a že bude pomáhať najmä novým žiakom stať sa pravými „Muragašákmi“ čo najskôr.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
www.minedu.gov.sk