0%

Show your talent


2018

Show your talent je jedinečný rozvojový program, ktorý sme vytvorili špeciálne pre stredoškolákov a ich učiteľov. Jeho zámerom je pomôcť mladým ľuďom objaviť svoje talenty, schopnosti, silné a slabé stránky, nájsť svoj sen, premeniť ho na cieľ a prevziať iniciatívu za svoj osobný rozvoj. Nejde o jednorázové školenie, ale o dlhodobý program, ktorý trvá celý školský rok, v rozsahu 84 hodín.

Prečo vznikol?

Pretože mladí ľudia si častokrát myslia, že talent môže byť len hudobný alebo tanečný a preto sa im zdá, že žiadny nemajú. V niektorých predmetoch vynikajú, v iných prepadajú. Nepoznajú svoje talenty a nevedia čo chcú robiť v živote. V škole sa nudia a nevyužívajú svoj potenciál. Preto sme vytvorili rozvojový program, ktorý študentom pomôže objaviť svoje silné stránky a umožní im rozvíjať sa už počas strednej školy.

Ako prebieha?

Študenti na začiatku školského roka zažijú ochutnávku nášho programu, aby sa zoznámili s neformálnym vzdelávaním. Následne sa prihlásia do programu a absolvujú výberový pohovor. Všetko odštartuje úvodné víkendové školenie na ktorom sa vzájomne spoznajú medzi sebou aj so svojimi učiteľmi, naučia sa komunikovať a pracovať v tíme. Následne získajú svojho osobného mentora. Popritom pracujú na svojich tímových projektoch, ktoré na záver odprezentujú na záverečnej konferencii a získajú certifikát.

Čo ponúka?

Dve víkendové školenia, 4 osobné mentoringové stretnutia, 4 praktické workshopy zamerané na projektový management, realizáciu tímového projektu, záverečnú konferenciu a test talentov Strenghts Finder od Gallupovho inštitútu. Pre učiteľov ako bonus workshop zameraný na to ako neformálne a inovatívne učiť.

Aké výsledky sme dosiahli?

Nadácia Pontis zaradila Show your talent medzi TOP 15 najinovatívnejších vzdelávacích projektov na Slovensku. Asociácia krajských rád mládeže (AKRAM) mu za rok 2019 udelila ocenenie sTOPa v kategórii TOP projekt roka. Nad programom prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj Ing. Ján Lunter – predseda BBSK, Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK a Ing. Erika Jurinová – predsedníčka ŽSK. Program finančne podporil BBSK a Rozvojová agentúra BBSK, ŽSK a Rozvojová agentúra ŽSK.

Viac info: showyourtalent.sk

2018

Rok vzniku

6

Počet škôl

73

Počet mentorov

100

Počet absolventov