0%
Posted inZvyšujeme školskú úspešnosť

Pomáhame učiteľom s neformálnym vzdelávaním

Názor učiteľov je nesmierne dôležitý, preto si pýtame od nich spätnú väzbu na naše aktivity. Zároveň nám záleží, aby aj učitelia dostali priestor pre osobnostný rozvoj. Preto sme v rámci nášho nového projektu Zvyšujeme školskú úspešnosť, zorganizovali workshop špeciálne pre učiteľov.

Viedol ho lektor, mentor v LEAF a spoluzakladateľ školy Félix, Dávid Králik.

Ako hodnotia workshop učitelia z Modrého Kameňa a Prievidze?

Spätná väzba od učiteľov:

 • Dávid jasne pomenoval cieľ, nastavil pravidlá aj očakávania, uvedomil som si vďaka workshopu niekoľko vecí, nad ktorými som doteraz nerozmýšľal, odchádzam s niekoľkými nápadmi, na čo sa zamerať na vyučovaní.
 • Workshop prebiehal v príjemnej atmosfére, každý mohol slobodne a „bezpečne“ vyjadriť svoj názor a postoj. Som rada, že nás lektor zapájal do všetkých aktivít. Uvedomila som si, že niektoré prvky neformálneho vzdelávania využívam. Niektoré som spoznala na workshope a potvrdilo sa mi, že mojou najväčšou slabinou je využívanie reflexie a spätnej väzby.
Náš lektor Dávid Králik, vždy vysmiaty. Zdroj: www.leaf.sk

Chceme pred vami „priznať farbu“, pozrime sa na niekoľko plusov a mínusov zo spätnej väzby, ktorú sme na workshop dostali:

Plusy:

 • zážitkovosť
 • inšpirácia
 • rozširovanie obzorov
 • praktickosť
 • ľudskosť
 • efektivita
 • nenútenosť
 • pozitívne emócie
 • priestor na vyjadrenie názoru účastníkov
 • práca v skupinách
 • rešpektujúca komunikácia 

Mínusy:

 • veľa informácií naraz
 • je to dlhé (viac prestávok by bolo vhodných)
 • piatok (pre niekoho nie je podstatné)
 • informácia o technickej podpore
 • pre niekoho to, že to je online
 • rozdeliť na 2 dni, aby sme to skôr absorbovali

Tieto workshopy sme realizovali v rámci nášho projektu Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zlepšenie školskej úspešnosti v OZ TEAM (v skratke: Zvyšujeme školskú úspešnosť). 

Ďakujeme vám, milí učitelia! Stále máme na čom pracovať a kam sa posúvať. Naším cieľom do budúcnosti je, zamerať sa na plusy, ktoré môžeme stále rozvíjať a zároveň eliminovať mínusy. Takto môžeme spolu s vami aj my rásť a rozvíjať aj náš projekt.

Autor blogu: Dávid Maslen

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk

www.minedu.gov.sk