0%

Zvyšujeme školskú úspešnosť

O projekte

Projekt s názvom Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zlepšenie školskej úspešnosti v OZ TEAM sa zameriava na podporu zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov,  podporu pedagogických a odborných zamestnancov a profesijných a dobrovoľných pracovníkov s mládežou.  Cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Zapojené školy

Spojená škola, Modrý Kameň
Piaristická spojená škola F. Hanáka v Prievidzi
Stredná priemyselná škola J. Murgaša, Banská Bystrica