Po mesiacoch príprav sa púšťame do realizácie jedinečného rozvojového programu pre mladých ľudí, ktorý nesie názov „Show your talent“. Vytvorili sme ho špeciálne pre potreby študentov SPŠ dopravnej vo Zvolene ako pilotný ročník. Našim zámerom nebolo spraviť jednorázové školenie, ale intenzívny program. Preto bude trvať 6 mesiacov a jeho celkový rozsah bude až 84 hodín.

Cieľom programu...


...je pomôcť mladým ľuďom spoznať seba samého, objaviť svoje talenty, schopnosti, silné a slabé stránky. Podnietiť študentov k tomu, aby začali rozmýšľať nad svojim osobným poslaním a svojou víziou – čo by som mohol/a robiť v budúcnosti vďaka talentom, ktoré mám.

Vytvoríme im priestor pre to...


...aby mohli nielen spoznať seba, ale aj svojich spolužiakov a profesorov. Počas programu zažijú tímovú prácu, naučia sa komunikovať, riešiť konflikty, získajú projektové a marketingové myslenie, zrealizujú svoj projekt a zistia, že aj oni sa môžu stať mladými lídrami.

V čom je tento program výnimočný?

 • Dizajnovali sme ho úplne od základov
 • Vznikol na základe potrieb mladých ľudí
 • Robíme ho špeciálne pre študentov jednej školy
 • Je intenzívny, bude trvať 6 mesiacov, čo je spolu 84 hodín vzdelávania
 • Pri jeho tvorbe sme reflektovali aktuálne trendy v práci s mládežou
 • Budeme v ňom overovať skúsenosti z fínskeho modelu vzdelávania
 • Zapájame všetky sektory: verejný, súkromný aj štátny
 • Do jeho koordinácie sú zapojení aj starší žiaci školy
 • Konzultovali sme ho s odborníkmi v oblasti práce s mládežou

Čo chceme dosiahnuť s účastníkmi programu?

 • Poznanie vlastných talentov, schopností, silných a slabých stránok
 • Pozitívny postoj k osobnému rozvoju, dobrovoľníctvu a neformálnemu vzdelávaniu
 • Pomenovanie svojho sna, stanovenie svojho cieľa a práca na ňom
 • Proaktivitu študentov, zvýšenie záujmu o školské aj mimoškolské vzdelávanie
 • Posilnenie kľúčových kompetencií pre úspešné presadenie sa na trhu práce
 • Získanie základnov projektového manažmentu
 • Schopnosť pretaviť svoj nápad do konkrétneho projektu
 • Skúsenosť s realizáciou projektu
 • Príležitosť zažiť úspech

Tri oblasti programu

Realizátori programu a realizačný tím